Przeglądaj źródła

ignore non-html files while loading templates

tags/v1.8.0
Morgan Bazalgette 2 lat temu
rodzic
commit
21deb10fbc
Signed by untrusted user: howl <the@howl.moe> ID klucza GPG: 40D328300D245DA5
1 zmienionych plików z 5 dodań i 0 usunięć
  1. +5
    -0
      templates.go

+ 5
- 0
templates.go Wyświetl plik

@@ -55,6 +55,11 @@ func loadTemplates(subdir string) {
continue
}

// ignore non-html files
if strings.HasPrefix(i.Name(), ".html") {
continue
}

fullName := "templates" + subdir + "/" + i.Name()
_c := parseConfig(fullName)
var c templateConfig


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz