The new Ripple frontend.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

76 řádky
1.9KB

 1. package main
 2. import (
 3. "database/sql"
 4. "strconv"
 5. "github.com/gin-gonic/gin"
 6. "zxq.co/ripple/rippleapi/common"
 7. )
 8. // TODO: replace with simple ResponseInfo containing userid
 9. type profileData struct {
 10. baseTemplateData
 11. UserID int
 12. }
 13. func userProfile(c *gin.Context) {
 14. var (
 15. userID int
 16. username string
 17. privileges uint64
 18. )
 19. ctx := getContext(c)
 20. u := c.Param("user")
 21. if _, err := strconv.Atoi(u); err != nil {
 22. err := db.QueryRow("SELECT id, username, privileges FROM users WHERE username = ? AND "+ctx.OnlyUserPublic()+" LIMIT 1", u).Scan(&userID, &username, &privileges)
 23. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 24. c.Error(err)
 25. }
 26. } else {
 27. err := db.QueryRow(`SELECT id, username, privileges FROM users WHERE id = ? AND `+ctx.OnlyUserPublic()+` LIMIT 1`, u).Scan(&userID, &username, &privileges)
 28. switch {
 29. case err == nil:
 30. case err == sql.ErrNoRows:
 31. err := db.QueryRow(`SELECT id, username, privileges FROM users WHERE username = ? AND `+ctx.OnlyUserPublic()+` LIMIT 1`, u).Scan(&userID, &username, &privileges)
 32. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 33. c.Error(err)
 34. }
 35. default:
 36. c.Error(err)
 37. }
 38. }
 39. data := new(profileData)
 40. data.UserID = userID
 41. defer resp(c, 200, "profile.html", data)
 42. if data.UserID == 0 {
 43. data.TitleBar = "User not found"
 44. data.Messages = append(data.Messages, warningMessage{T(c, "That user could not be found.")})
 45. return
 46. }
 47. if common.UserPrivileges(privileges)&common.UserPrivilegeDonor > 0 {
 48. var profileBackground struct {
 49. Type int
 50. Value string
 51. }
 52. db.Get(&profileBackground, "SELECT type, value FROM profile_backgrounds WHERE uid = ?", data.UserID)
 53. switch profileBackground.Type {
 54. case 1:
 55. data.KyutGrill = "/static/profbackgrounds/" + profileBackground.Value
 56. data.KyutGrillAbsolute = true
 57. case 2:
 58. data.SolidColour = profileBackground.Value
 59. }
 60. }
 61. data.TitleBar = T(c, "%s's profile", username)
 62. data.DisableHH = true
 63. data.Scripts = append(data.Scripts, "/static/profile.js")
 64. }