The new Ripple frontend.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

40 lines
577B

 1. package main
 2. import (
 3. "time"
 4. "github.com/gin-gonic/gin"
 5. )
 6. const reqsPerSecond = 2000
 7. const sleepTime = time.Second / reqsPerSecond
 8. var limiter = make(chan struct{}, reqsPerSecond)
 9. func setUpLimiter() {
 10. for i := 0; i < 2000; i++ {
 11. limiter <- struct{}{}
 12. }
 13. go func() {
 14. for {
 15. limiter <- struct{}{}
 16. time.Sleep(sleepTime)
 17. }
 18. }()
 19. }
 20. func rateLimiter(onAnonymousOnly bool) func(c *gin.Context) {
 21. return func(c *gin.Context) {
 22. if onAnonymousOnly {
 23. ctx := getContext(c)
 24. if ctx.User.ID == 0 {
 25. <-limiter
 26. }
 27. } else {
 28. <-limiter
 29. }
 30. c.Next()
 31. }
 32. }