Преглед на файлове

deploy a specific branch

tags/v1.6.0
Morgan Bazalgette преди 3 години
родител
ревизия
5d21f2122f
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 1 реда
  1. +10
    -1
      startuato_linux.go

+ 10
- 1
startuato_linux.go Целия файл

@@ -103,9 +103,18 @@ func updateFromRemote(c *gin.Context) {
c.String(500, "not git ffs")
return
}

br := c.Query("branch")
if br == "" {
br = "master"
}

c.String(200, "all right")
go func() {
if !execCommand("git", "pull", "origin", "master") {
if !execCommand("git", "fetch", "origin", br) {
return
}
if !execCommand("git", "checkout", "origin/"+br) {
return
}
if !execCommand("git", "submodule", "update") {


Loading…
Отказ
Запис